Odbitki matowe

Odbitki 10x15 cm są najpopularniejszym i najczęściej kupowanym formatem. Pasują zarówno na ścianę, do albumu jak i do ramki. Odbitki w tym formacie kosztują u nas tylko złotówkę za sztukę. Wywołamy je dla Ciebie w ciągu zaledwie jednego dnia.
DOSTARCZAMY GRATIS NA TERENIE GMINY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

[wordpress_file_upload uploadpath="przeslane-zdjecia/%userdata1%/%userdata4%" uploadrole="administrator,subscriber" uploaduser="all" uploadpatterns="*.jpg" createpath="true" placements="userdata/filelist/filename/selectbutton+uploadbutton/userdata/captcha/message" uploadtitle="Prześlij swoje zdjęcia" selectbutton="Wybierz / Wybierz" uploadbutton="Prześlij / Prześlij" successmessage="Twoje zdjęcia zostały do nas przesłane :-)" warningmessage="Uwaga mamy problem z przyjęciem Twoich zdjęć )-:" errormessage="Plik % nie został wysłany" waitmessage="Zdjęcie %filename% jest wysyłane" widths="filelist:99%, userdata:165%" userdata="true" userdatalabel="Imię Nazwisko|t:text|s:top|r:1|a:0|p:inline|d:/Adres e-mail|t:email|s:top|r:1|a:0|v:1|p:inline|d:|g:0/Numer telefonu|t:number|s:top|r:1|a:0|v:1|h:1|p:inline|d:|f:d/Rozmiar odbitki fotograficznej|t:radiobutton|s:top|r:1|a:0|p:inline|d:|l:10 x 15, 20 x 15|g:0|f:right" userdatalabel2="Adres wysyłkowy - ulica, kod, miejscowość|t:multitext|s:top|r:1|p:inline" filebaselink="true" css="label.file_userdata_label {%n% margin: 0;%n% width: 40%;%n% display: inline-block;%n% color: #eee;%n%}%n%.file_userdata_message, .file_userdata_message_required {%n% width: 100%;%n% height: 100%;%n% margin: 0;%n% padding: 0;%n% border: 2px solid;%n% border-color: #fff;%n% background: none;%n% color: #fa3c3c;%n%}%n%input%brl%type=%dq%text%dq%%brr%.file_input_textbox {%n% position: relative;%n% width: 205px;%n% height: 50px;%n% margin: 0;%n% padding: 0;%n% border: 2px dotted;%n% border-color: #BBB;%n% background-color: transparent;%n% color: #fa3c3c;%n%}"]
[wordpress_file_upload_browser sortable="false" pagination="false" pagerows="10" bulkactions="false" reloadonupdate="true" browserrole="all,guests" browseruser="all,guests" candelete="true" deletestrictmode="true" columns="inc:/Lp.,thumbnail:/Miniatura,file:s/Plik" thumbsize="120" postfilter="current" downloadlabel="Pobierz" deletelabel="Usuń" deletetitle="Usuń to zdjęcie" browsercss="div.wfu_browser_container {%n% display: contents;%n%}"]
Back to Top
Close Zoom
Materiały na tej stronie są chronione, nie masz uprawnień do ich pobierania.